กระบวนการทำงาน


รับทำเครื่องโฮโมจิไนเซอร์

รับทำเครื่องโฮโมจิไนเซอร์

เครื่องปั่นน้ำแข็ง

ปั่นไอศรีมกะทิ

โฮโมจิไนเซอร์

เครื่องปั่นเจลลาโต

ปั้มสแตนเลสขนาด 0.5 แรง

ปั้มสแตนเลสขนาด 1 แรง

ปั้มสแตนเลสขนาด 2 แรง

ปั้มสแตนเลสขนาด 3 แรง


Copyright © 2016 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd